Utfallet för statens betalningar juli 2022

Kalenderhändelse 5 augusti 2022 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).