Utfallet för statens betalningar januari 2022

Kalenderhändelse 7 februari 2022

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).