Utfallet för statens betalningar oktober 2021

Kalenderhändelse 5 november 2021 09:30

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).