Utfallet för statens betalningar för september 2021

Kalenderhändelse 7 oktober 2021 09:30

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).