Utfallet för statens betalningar för november 2021

Kalenderhändelse 7 december 2021 09:30

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).