Utfallet för statens betalningar för mars 2021

Kalenderhändelse 9 april 2021 09:30

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).