Utfallet för statens betalningar för juni 2021

Kalenderhändelse 7 juli 2021 09:30

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).