Utfallet för statens betalningar för juli 2021

Kalenderhändelse 6 augusti 2021 09:30

Riksgälden redovisar dessutom varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).