Sveriges statsskuld oktober 2024

Kalenderhändelse 7 november 2024 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.