Sveriges statsskuld november 2024

Kalenderhändelse 6 december 2024 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.