Sveriges statsskuld mars 2024

Kalenderhändelse 8 april 2024 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.