Sveriges statsskuld oktober 2023

Kalenderhändelse 7 november 2023 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.