Sveriges statsskuld mars 2023

Kalenderhändelse 11 april 2023 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.