Sveriges statsskuld juni 2023

Kalenderhändelse 7 juli 2023 08:00

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.