Sveriges statsskuld november 2022

Kalenderhändelse 7 december 2022

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.