Sveriges statsskuld april 2022

Kalenderhändelse 6 maj 2022

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.