Sveriges statsskuld oktober 2021

Kalenderhändelse 5 november 2021

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.