Sveriges statsskuld mars 2021

Kalenderhändelse 9 april 2021

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.