Sveriges statsskuld juni 2021

Kalenderhändelse 7 juli 2021

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.