Sveriges statsskuld juli 2021

Kalenderhändelse 6 augusti 2021

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.