Sveriges statsskuld december 2021

Kalenderhändelse 11 januari 2022 09:30

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.