Sveriges statsskuld augussti-2021

Kalenderhändelse 7 september 2021

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad.