Statsupplåning – prognos och analys 2020:3

Kalenderhändelse 21 oktober 2020

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning onsdagen den 21 oktober 2020.

Rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2020:3 publiceras tillsammans med ett pressmeddelande kl. 09.30.