Statsupplåning - prognos och analys 2020:1

Kalenderhändelse 21 oktober 2020 10:00

Riksgälden presenterar en ny prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning tisdagen den 18 februari 2020.

Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2020:1 publiceras tillsammans med ett pressmeddelande kl. 09.30.

Pressträffen är kl. 10.00 på Olof Palmes gata 17, plan 4.

Anmälan sker till malin.hasselbladwennstrom@riksgalden.se senast den 18 februari kl. 09.30.

Medtag presslegitimation.

Kontakt: Pressfunktionen 08 613 47 01