Prognos för statens finanser och upplåning 2023:1

Kalenderhändelse 23 februari 2023 09:30

Statsupplåning - prognos och analys 2023:1.

Hur ser statens finanser ut framöver och hur ser Riksgäldens plan för statens upplåning ut? Riksgälden presenterar en helhetsbild på en pressträff den 23 februari kl. 10.00. Rapport och pressmeddelande publiceras på webben 09.30.