Möte Finansiella stabilitetsrådet

Kalenderhändelse 1 juni 2022

Finansiella stabilitetsrådet är ett mötesforum med företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgälden och Riksbanken. Rådet träffas två gånger per år.