Svenska bankers krisberedskap – kvartal 1 2021

Kalenderhändelse 31 maj 2021

Den 28 maj kl. 08.00 publicerar Riksgälden en rapport över hur svenska banker uppfyller sina krav på nedskrivningsbara skulder (MREL). OBS! Datumet är preliminärt.

Rapporten publiceras på Riksgäldens webbplats kl 08.00.

Svenska systemviktiga banker och institut ska ha en viss mängd kapital och skulder som kan användas för att täcka förluster samt skrivas ned för att återställa kapitalet i en kris. Därför fattar Riksgälden årliga beslut om respektive banks minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL). I rapporten redogör Riksgälden för hur instituten lever upp till Riksgäldens krav.

Rapporten publiceras fyra gånger per år.