Statsupplåning - prognos och analys 2021:3

Kalenderhändelse 27 oktober 2021

Preliminärt datum för nästa prognos för svensk ekonomi, statens finanser och upplåning är onsdagen 27 oktober 2021.

Hur kommer statsfinanserna och svensk ekonomi att utvecklas? Hur kommer statens lånebehov att se ut framöver? Riksgälden presenterar sin senaste helhetsbild på en pressträff kl. 10.00 den 27 oktober (preliminärt datum).

Rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2021:3 publiceras tillsammans med ett pressmeddelande kl. 09.30.