Årsredovisning 2019

Kalenderhändelse 21 februari 2020

Den 21 februari publicerar Riksgälden sin årsredovisning för 2019.

I årsredovisningen sammanfattar Riksgälden året som har gått. Den ska utgöra underlag för regeringens uppföljning av vår verksamhet.