Försäljning

Auktionsdatum :
2024-02-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1053
ISINkod :
SE0002829192
Kupong % :
3,500
Förfall :
2039-03-30
Auktions/uppköpsvolym :
2 200
Emitterat institutioner:
108
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :