Försäljning

Auktionsdatum :
2024-01-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0021309895
Förfall :
2024-04-17
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
18 914
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
2,52
Antal bud :
68
Antal acc bud :
31
Snittränta :
3,9630(99,105)
Lägsta ränta :
3,9000(99,119)
Högsta ränta :
3,9880(99,100)
% of Eq Price Lvl :
35,30