Försäljning

Auktionsdatum :
2024-01-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 365
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,27
Antal bud :
50
Antal acc bud :
24
Snittränta :
3,9214(98,445)
Lägsta ränta :
3,8700(98,465)
Högsta ränta :
3,9440(98,436)
% of Eq Price Lvl :
62,50