Försäljning

Auktionsdatum :
2023-11-01
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0020355600
Förfall :
2024-06-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 935
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,39
Antal bud :
46
Antal acc bud :
23
Snittränta :
4,1308(97,440)
Lägsta ränta :
4,0700(97,476)
Högsta ränta :
4,1600(97,422)
% of Eq Price Lvl :
100,00