Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
905
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,62
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,1410(119,629)
Lägsta ränta :
1,1410(119,629)
Högsta ränta :
1,1410(119,629)
% of Eq Price Lvl :
100,00