Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
816
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,26
Antal bud :
16
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,3394(121,258)
Lägsta ränta :
1,3100(121,405)
Högsta ränta :
1,3700(121,105)
% of Eq Price Lvl :
11,20

Försäljning

Auktionsdatum :
2023-09-21
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
250
Total budvolym :
905
Emitterat institutioner:
250
Teckningskvot :
3,62
Antal bud :
15
Antal acc bud :
1
Snittränta :
1,1410(119,629)
Lägsta ränta :
1,1410(119,629)
Högsta ränta :
1,1410(119,629)
% of Eq Price Lvl :
100,00