Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,125
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
150
Total budvolym :
470
Emitterat institutioner:
150
Teckningskvot :
3,13
Antal bud :
12
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,2771(114,873)
Lägsta ränta :
-0,2865(114,955)
Högsta ränta :
-0,2677(114,791)
% of Eq Price Lvl :
100,00