Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,13
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
150
Emitterat institutioner:
150
Teckningskvot :
3,13
Antal bud :
12
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,2771(114,873)
Lägsta ränta :
-0,2865(114,955)
Högsta ränta :
-0,2677(114,791)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,13
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
350
Emitterat institutioner:
350
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
17
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,1615(123,953)
Lägsta ränta :
-0,1910(124,304)
Högsta ränta :
-0,1210(123,473)
% of Eq Price Lvl :
32,00