Försäljning

Auktionsdatum :
2022-10-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
350
Total budvolym :
754
Emitterat institutioner:
350
Teckningskvot :
2,15
Antal bud :
17
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-0,1615(123,953)
Lägsta ränta :
-0,1910(124,304)
Högsta ränta :
-0,1210(123,473)
% of Eq Price Lvl :
32,00