Försäljning

Auktionsdatum :
2022-06-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017133655
Förfall :
2022-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
12 350
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,65
Antal bud :
42
Antal acc bud :
35
Snittränta :
0,6253(99,664)
Lägsta ränta :
0,5400(99,710)
Högsta ränta :
0,6740(99,638)
% of Eq Price Lvl :
43,33