Försäljning

Auktionsdatum :
2021-12-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017133655
Förfall :
2022-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 183
Emitterat institutioner:
4 983
Teckningskvot :
1,24
Antal bud :
18
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,2479(100,260)
Lägsta ränta :
-0,4000(100,420)
Högsta ränta :
-0,2000(100,209)
% of Eq Price Lvl :
100,00