Försäljning

Auktionsdatum :
2021-12-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015659529
Förfall :
2022-03-16
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
22 350
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,49
Antal bud :
33
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,4381(100,117)
Lägsta ränta :
-0,5000(100,134)
Högsta ränta :
-0,4177(100,112)
% of Eq Price Lvl :
75,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-12-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0017133655
Förfall :
2022-12-21
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 183
Emitterat institutioner:
4 983
Teckningskvot :
1,24
Antal bud :
18
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-0,2479(100,260)
Lägsta ränta :
-0,4000(100,420)
Högsta ränta :
-0,2000(100,209)
% of Eq Price Lvl :
100,00