Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1063
ISINkod :
SE0015193313
Kupong % :
0,500
Förfall :
2045-11-24
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 450
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,90
Antal bud :
16
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,7400(94,707)
Lägsta ränta :
0,7360(94,792)
Högsta ränta :
0,7440(94,621)
% of Eq Price Lvl :
90,91