Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 026
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,37
Antal bud :
16
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-1,2378(127,366)
Lägsta ränta :
-1,2910(128,575)
Högsta ränta :
-1,2250(127,076)
% of Eq Price Lvl :
59,80