Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 000
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,00
Antal bud :
22
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-1,9316(122,184)
Lägsta ränta :
-1,9365(122,222)
Högsta ränta :
-1,9265(122,145)
% of Eq Price Lvl :
50,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-09-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3115
ISINkod :
SE0016786560
Kupong % :
0,125
Förfall :
2039-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 026
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,37
Antal bud :
16
Antal acc bud :
15
Snittränta :
-1,2378(127,366)
Lägsta ränta :
-1,2910(128,575)
Högsta ränta :
-1,2250(127,076)
% of Eq Price Lvl :
59,80