Försäljning

Auktionsdatum :
2021-08-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 320
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,64
Antal bud :
14
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,8465(119,566)
Lägsta ränta :
-1,8630(119,661)
Högsta ränta :
-1,8430(119,545)
% of Eq Price Lvl :
70,00