Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
14 280
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,57
Antal bud :
34
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,3600(97,684)
Lägsta ränta :
0,3600(97,684)
Högsta ränta :
0,3600(97,684)
% of Eq Price Lvl :
100,00