Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
6 175
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
6,18
Antal bud :
12
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,3045(104,637)
Lägsta ränta :
-0,3070(104,644)
Högsta ränta :
-0,3020(104,631)
% of Eq Price Lvl :
66,67

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1062
ISINkod :
SE0013935319
Kupong % :
0,125
Förfall :
2031-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
4 000
Total budvolym :
14 280
Emitterat institutioner:
4 000
Teckningskvot :
3,57
Antal bud :
34
Antal acc bud :
1
Snittränta :
0,3600(97,684)
Lägsta ränta :
0,3600(97,684)
Högsta ränta :
0,3600(97,684)
% of Eq Price Lvl :
100,00