Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-15
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3114
ISINkod :
SE0013748258
Kupong % :
0,13
Förfall :
2030-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
2,58
Antal bud :
27
Antal acc bud :
13
Snittränta :
-1,5306(117,121)
Lägsta ränta :
-1,5440(117,266)
Högsta ränta :
-1,5260(117,071)
% of Eq Price Lvl :
85,94