Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015811351
Förfall :
2021-07-21
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
26 730
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
40
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,1903(100,051)
Lägsta ränta :
-0,2120(100,057)
Högsta ränta :
-0,1820(100,049)
% of Eq Price Lvl :
77,33