Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015811351
Förfall :
2021-07-21
Auktions/uppköpsvolym :
12 500
Total budvolym :
26 730
Emitterat institutioner:
12 500
Teckningskvot :
2,14
Antal bud :
40
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,1903(100,051)
Lägsta ränta :
-0,2120(100,057)
Högsta ränta :
-0,1820(100,049)
% of Eq Price Lvl :
77,33

Försäljning

Auktionsdatum :
2021-04-14
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0015244405
Förfall :
2021-12-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 450
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,89
Antal bud :
42
Antal acc bud :
22
Snittränta :
-0,1925(100,130)
Lägsta ränta :
-0,2070(100,140)
Högsta ränta :
-0,1850(100,125)
% of Eq Price Lvl :
43,70